Regulamin serwisu urządzeń przenośnych i-Heaven

Zlecenie oraz wycena

 • Zleceniodawca zostaje poinformowany o przybliżonym koszcie naprawy ustnie bezpośrednio w punkcie serwisowym lub w przypadku gdy do jego oszacowania konieczna jest diagnoza, informacja ta jest udzielana telefonicznie bądź poprzez email. W takim przypadku Zleceniodawca ma 24h na akceptację lub odstąpienie od naprawy.
 • Jako akceptacje niniejszego regulaminu uznaje się przekazanie przez Zleceniodawcę sprzętu pracownikowi serwisu i podpisanie dokumentu potwierdzającego ten fakt lub przekazanie kurierowi przesyłki ze sprzętem w ramach usługi door to door.
 • Zleceniodawca wyraża zgodę na wykonanie zdjęć urządzenia w momencie przekazania go pracownikowi serwisu oraz akceptuje sytuacje w której będą one wykorzystane jako dowód dla potwierdzenia stanu urządzenia w momencie przyjęcia go do serwisu.
 • W momencie przekazania sprzętu, Zleceniodawca powinien poinformować pracownika serwisu o wszystkich znanych mu usterkach niezależnie od tego czy będą one przedmiotem naprawy. Serwis nie odpowiada za uszkodzenia, o których Zleceniodawca nie poinformował pracownika serwisu dokonując zlecenia. Serwis ma prawo odmówić́ przyjęcia zlecenia bez podania przyczyny.

Realizacja usług:

 • Standardowy czas naprawy urządzeń iPhone wynosi około 15 minut. Może on ulec wydłużeniu w przypadku napraw o dłuższym procesie technologicznym lub dużej liczbie zleceń oczekujących. Czas naprawy pozostałych urządzeń Apple wynosi standardowo 3-7 dni roboczych. Liczony jest od dnia akceptacji kosztorysu zlecenia. Kosztorys jest przedstawiany zlecającemu do akceptacji w momencie zdania sprzętu lub późniejszym terminie po dokonaniu szczegółowej diagnozy.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione w pamięci urządzenia ani dalszych strat, które w wyniku tego mogą nastąpić. Usługi zlecone przez Zleceniodawcę Serwisowi mogą być także przekazywane do realizacji innym firmom.
 • Moduły i komponenty stosowane w naprawach mogą pochodzić z demontażu z oryginalnych nowych lub używanych urządzeń Apple oraz być poddawane procesowi regeneracji. Części wymienione w urządzeniu Zleceniodawcy przechodzą na własność serwis co jest uwzględnione w cenniku usług serwisowych i wycenach indywidualnych.
 • Na wykonaną naprawę, klient otrzymuje sześciomiesięczną gwarancję, gdy była ona przeprowadzona na oryginalnych częściach lub trzymiesięczną gdy naprawa obejmowała wysokiej jakości zamienniki.
 • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych np.: rozlanej matrycy, pasów na ekranie itp.
 • Serwis nie udziela gwarancji na naprawy urządzeń, które miały styczność z cieczą.
 • Serwis zapewnia bezpłatne usunięcie wady objętej gwarancją w terminie 14 dni roboczych od dostarczenia wadliwego sprzętu i zgłoszenia reklamacji.
 • Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku:
  •  Naruszenia plomb gwarancyjnych (otwarcie urządzenia),
  • wszelkich prób napraw i przeróbek podejmowanych przez nieuprawnione osoby lub firmy
 • Za uszkodzenia powstałe w wyniku transportu Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
 • W przypadku napraw w ramach gwarancji bądź reklamacji, transport urządzenia do firmy i-Heaven leży w gestii klienta. Kurier jest usługą dodatkową i pozostaje płatny, nawet w przypadku uznania gwarancji/reklamacji.

Odbiór sprzętu

 • Warunkiem wydania sprzętu jest zwrot oryginału potwierdzenia przyjęcia oraz zapłata należności określonej w cenniku lub indywidualnej wycenie.
 • W przypadku nieodebrania sprzętu w ciągu trzech miesięcy od daty przyjęcia do serwisu zgodnie z art.180 k.c. W związku z art. 60 k.c. Serwis i-Heaven potraktuje to jako wole wyzbycia się własności, co skutkuje uznaniem sprzętu za porzucony.
 • W przypadku zgubienia lub zniszczenia dokumentu potwierdzającego zlecenie bądź w przypadku jego nieczytelności, klient zobowiązany jest do złożenia odpowiedniego oświadczenia o zagubieniu/zniszczeniu dokumentu oraz okazania dokumentu tożsamości.
 • Serwis zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący/Zlecający wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego/Usługodawcy. Kupującemu/Zlecającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

Przetwarzanie i administrowanie danych osobowych

W nawiązaniu do przepisów regulujących kwestie danych osobowych (Przede wszystkim jest to unijne rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowe przepisy odnoszące się do ochrony danych osobowych.

Informujemy:

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak w celu zawarcia umowy i realizacji usługi przez serwis jest niezbędne. Dane mogą zostać przekazane podczas wizyty w serwisie lub poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej.
 2. Zakres administrowanych danych obejmuje: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz NIP (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą).
 3. Państwa dane osobowe gromadzone są w celu:
  1.  realizacji umowy o świadczenie usług m.in. realizacji przesyłki czy też możliwości późniejszej realizacji gwarancji
  2.  rozliczeń finansowych sprawozdawczości rachunkowej
  3.  realizacji prawnie uzasadnionych interesów serwisu i potencjalnych roszczeń
 4. Dane będą udostępnione w minimalnym wymaganym zakresie podmiotom współpracującym takim jak: pracownicy i podwykonawcy serwisu, firmy kurierskie, serwis hostingowy, serwisy administracyjne, biuro księgowe, kancelaria prawna.
 5. Dane będą przechowywane przez okres trwania umowy jaki po jej zakończeniu przez okres wymagany przez prawo podatkowe
 6. W każdym momencie przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, przenoszenia danych, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia (art. 17 Rozporządzenia), do złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (art. 21 Rozporządzenia). W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.
 •  realizacji umowy o świadczenie usług m.in. realizacji przesyłki czy też możliwości późniejszej realizacji gwarancji
 •  rozliczeń finansowych sprawozdawczości rachunkowej
 •  realizacji prawnie uzasadnionych interesów serwisu i potencjalnych roszczeń
Przysługuje Państwu także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (GIODO lub organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 1. Kontakt z administratorem danych możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@i-heaven.pl

Polityka Prywatności

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu popularneteraz.pl
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5.  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1.  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2.  pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3.  „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4.  „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.